Technologie zalisování

Lisy Haeger umožňují kvalitní, bezpečné a rychlé použití v následujících oblastech:


1) Technologie lisování samoúchytných spojovacích prvků

Firma Sp-Tech, s.r.o. dodává spojovací prvky od anglické firmy TR Fastenings. Skladem držíme více než 300 druhů těchto prvků, takže dodací lhůty jsou velmi krátké.

Pro zalisování prvků se používají 2 systémy:

  • Standard – v plechu je zhotoven otvor o průměru D, při zalisování prvku přeteče materiál plechu vytlačený obvodovými vroubky do zápichu a tím se prvek upne. Samotný prvek se nedeformuje. Na spolehlivé zalisování prvků je potřeba klidný tlak s malou prodlevou v dolní úvrati  - max. 3s u tvrdých materiálů. Nejčastěji se používají šroubky, matice a sloupky s vnitřním závitem.

  • Lemovací (nýtovací) – tyto prvky se vloží do otvoru v plechu o průměru A a následně se roznýtuje lemovací okraj matice. Zde dochází jen k minimální deformaci plechu, kdežto okraj prvku se deformuje mnohem víc. Olemováním tohoto okraje dojde ke spojení prvku s plechem. Tyto prvky se používají pro tenké nebo velmi tvrdé plechy.

 

1) Technologie spojování plechů

  • Metoda BTM JOINING TOOLING - s touto metodou vytvoříme kruhový těsný spoj vytažením plechů do tvaru „hrnku“ se zámkem na spodní straně spoje. Celý spoj se vytvoří jedním zdvihem. Je to velmi rychlá a spolehlivá metoda spojení dvou plechů bez přídavného materiálu do tloušťky materiálu 2mm + 2mm.

  • Metoda TUK RIVET - při nýtování plným nýtem je možno vzájemně spojovat dva,nebo více spojovaných dílů, polotovarů, plechových, profilových, nebo odlitých dílů. Přitom se spojované díly zafixují pomocí držáku na matrici. Poté se provede děrování spojovaných dílů plným nýtem,který současně funguje jako razník. Po dosažení dorazu je pomocí držáku a nýtu díl tlačen proti matrici. Materiál spodního dílu je tak matricí tlačen proti směru pohybu nýtu a dochází k jeho zatečení do drážky na dříku nýtu. Tímto způsobem je možno docílit spoje plechů, kde spoj je z obou stran v rovině plechu.