Automatická ohýbací centra SALVAGNINI

Představením a patentováním prvního ohýbacího centra v roce 1977 udala firma Salvagnini nový směr v oblasti ohýbání plechu.

Ohýbací centra jsou oproti ohraňovacím lisům plně automatizována. Stupeň automatizace záleží pouze na přání a požadavcích zákazníka. Ohýbací centra jsou modulární a je možné je osadit velkým množstvím dodatečné automatizace (skladové systémy, manipulátory, zařízení pro otáčení zakládaného plechu, robotické zakládání / vykládání apod.).

Mezi hlavní výhody ohýbacích center, oproti jiným technologiím, patří automatizace ohýbacího procesu, Plech je, na základě předem připraveného programu, založen do stroje pomocí automatického manipulátoru, je změřena jeho tloušťka a zpětné odpružení a s následnou automatickou korekcípodle reálně naměřené tloušťky plechu a reálně naměřeného zpětného odpružení, je plech upnut a zpracován. Při zpracování stroj automaticky otáčí výrobkem, přičemž na každé ohýbané straně lze provést libovolný počet ohybů (směrem dolu i nahoru) a to včetně  rádiusů o různých poloměrech nebo 180 stupňů ohybů (falc) apod. To vše za pomocí pouze jednoho univerzálního nástroje. Délka přidržovače plechu se automaticky přenastaví v závislosti na délce ohýbaného dílu. Vzhledem k tomu, že toto „přenastavení“ na stroji probíhá ve skrytých časech (v době otáčení plechu, zakládání nového přístřihu apod.), tak se nijak neovlivní výsledný cyklový čas a nedochází tedy při přecházení mezi výrobky o různých délkách, k žádným ztrátám. Stroje Salvagnini jsou proto přímo předurčeny pro zpracování nejen velkých dávek, ale i pro výrobu malých sérií. Mezi další výhody strojů Salvagnini, oproti konkurenčním výrobkům, je možnost implementovat do ohýbacího centra stříhací lištu, která umožňuje výrobu úzkých profilů.

Obecně lze říci, že ohýbací centrum kapacitně nahradí cca 3 až 4 ohraňovací lisy. Další podstatnou  výhodou však zůstává, že ohýbací centra Salvagnini P1, P2Lean a P4Lean zaručují velmi vysokou přesnost a opakovatelnost výroby a ohýbání i velmi komplikovaných profiiů, které jsou nevyrobitelné, nebo jen obtížně vyrobitelné, jinými technologiemi.. Stroje dokáží ohýbat i lakované plechy, pracují i několik hodin bez zásahu operátora, je možné je bez problémů propojit do linky s děrovacím strojem, laserem apod.

Hlavní přínosy ohýbacího centra:

  • kapacitou nahradí 3 až 4 ohraňovací lisy (v závislosti na typu výroby)
  • vysoká kvalita výroby (opakovatelnost)
  • automatická korekce podle reálné tloušťky a zpětného odpružení materiálu
  • nové možnosti výroby komplikovaných ohybů
  • pouze jeden univerzální nástroj
  • ohýbání lakovaných plechů
  • plně automatický proces
  • nulové seřizovací časy

Soubory ke stažení