Brousící a odjehlovací stroje COSTA

Jsme exkluzivními zástupci italského výrobce brousících a odjehlovacích strojů COSTA. COSTA je jeden z největších výrobců tohoto typu strojů. Objem produkce se pohybuje okolo 500 strojů ročně.

V naší nabídce jsou jak jednoduché stroje pro odjehlování a broušení menších dílů, tak i stroje pro zpracování velkých objemů a formátů. Stroje jsou vysoce modulární, což umožňuje postavit stroj přesně podle přání a požadavků zákazníka. Z hlediska volby technologie je prvotní otázkou požadová kvalita výsledného obrobku. Někteří zákazníci požadují pouze odjehlit hrany po předchozí operaci (např. řezání laserem nebo plazmou), jiní potřebují např. pro pohledové výrobky zároveň přebrousit, případně vyleštit povrch. To vše je na našich strojích možné. V neposlední řadě jsme schopni na jeden průchod strojem odstranit černou oxidační vrstvu (okuje) po řezání laserem z řezné hrany, a to až do tloušťky 16 mm. Tato operace je velmi důležitá před následným lakováním. V případě lakování bez odstranění této vrstvy dochází postupem času k odlupování barvy.

Stroje jsme schopni dodat včetně odsávacího systému a to jak se suchým filtrem do papírových zásobníků, tak i s mokrým systémem, kdy je odpad zachycován do vodní lázně. Stroj samotný je možné pořídit v „mokré variantě“, kdy není nutné mít externí odsávací jednotku, která je v tomto případě zakomponována do stroje. U této „mokré varianty“ dochází k broušení a odjehlování za přítomnosti kapaliny, což umožňuje dosáhnutí velmi hladké struktury (např. před následující povrchovou úpravu chromováním).

Mezi velké přednosti našich strojů patří plně automatické seřizování jednotlivých pracovních jednotek. Každou pracovní jednotku je možné nezávisle zapínat/vypínat, měnit rychlosti jednotlivých pohybů apod. Oproti konkurenci nabízíme velmi přesné seřizování tloušťky obrobku a hlavně plně automatické seřízení stroje v závislosti na různých zrnitostech brusných pásů. Na dotykové obrazovce pouze vyberete z nabídky, který brusný pás používáte a stroj automaticky nastaví správnou výšku pracovních jednotek nad obrobkem.

Velký důraz je kladen na obsluhu stroje a to jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska jednoduchosti obsluhy. Všechny jednotky jsou osazeny kotoučovou brzdou, která v případě poruchy nebo otevření servisních dveří ihned zastaví všechny jednotky. Velmi rychlá je i výměna jednotlivých nástrojů a brusných pásů.

Díky minimalizovaným pracovním oblastem a vakuovému systému pro přidržování obrobků dokážeme zpracovávat i velmi malé díly.

Rádi pro Vás otestujeme na našich strojích Vámi zaslané vzorky Vašich výrobků!

Brusky COSTA prošly za dobu existence firmy dlouhým vývojem, což je promítnuto do následujících výhod:

Hlavní výhody:

  • Modulární systém – navrhneme stroj přesně podle Vašich potřeb
  • Vysoká kvalita  a stejnoměrné odjehlení všech hran na výrobku
  • Odstranění okujové vrstvy po pálení laserem z řezné hrany
  • Zpracování i velmi malých obrobků
  • Odjehlování plechů s folií
  • Plně automatické seřizování stroje na základě zrnitosti brusného pásu
  • Vysoká bezpečnost – kotoučové brzdy na pracovních jednotkách
  • Broušení, odjehlování a finišování na jednom stroji
  • Velmi rychlá výměna pracovních nástrojů
  • Velmi tuhý rám stroje