Projekty

Příprava a zakoupení strojů s cílem nalezení optimálního inovativního řešení pro zalisování spojovacího materiálu

Je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je nákup strojů a tím příprava HW prostředků pro automatizaci procesu zalisování spojovacího materiálu v oblasti zpracování plechů a nalezení optimální varianty propojení a umístění zakoupených komponent společně s vytvořeným SW.

Evropská unie

Využití nejnovějších SW a HW prostředků pro programování robotizovaných technologických celků s přímým napojením na koncept Průmysl 4.0

Je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na využití nejnovějších SW+HW prostředků pro inovativní a převratný způsob programování technologických celků ve strojírenské oblasti zpracování plechů s následným využitím IT pro instalaci a oživení těchto těchto zařízení.

Evropská unie

V rámci projektu Potenciál s č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016040 bylo vytvořeno vývojové pracoviště, sestávající z průmyslového robota, který disponuje možností jak standardizovaného programování, tak programování jeho vedením s nosností minimálně 20 kg a 2 ks lisů, které disponují možností zalisovat v jednom pracovním cyklu minimálně jeden až maximálně čtyři různé spojovací prvky. Tuto infrastrukturu mohou využít za komerčních podmínek externí subjekty pro vlastní výzkum a vývoj.

Návrh robotizovaného pracoviště pro zalisování spojovacího materiálu v oblasti zpracování plechů

Je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je vyvinout ucelené SW/HW řešení pro zalisování spojovacího materiálu na lisu HAEGER s využitím inovativního programování s následným užitím IT technologií pro pomoc při instalaci a oživení těchto zařízení u zákazníků.