Zalisování spojovacího materiálu

Díky téměř 30 leté spolupráci s firmou PEM – HAEGER a profesionálním znalostem lisovacího procesu implementace spojovacího materiálu s vazbou na velmi kvalitní dodávky nástrojů, má naše firma možnost dodávat nejen samostatné stroje Haeger a PEM, ale i jejich robotizaci. Samozřejmostí je možnost zařazení lisovacího procesu do výrobních linek jako další operaci po dělení a ohýbání materiálu.

Stroje Haeger jsou s výhodou využívány nejen pro zalisování spojovacího materiálu, ale i ke klinčování a dalším technologickým operacím vyžadující citlivou regulaci lisovací síly a efektivitu, která je zajištěna kvalitními podávacími systémy.

Současná výrobní řada lisů je vybavena systémy automatického podávání a různými doplňkovými nástroji, které umožňují dokonalé využití stroje a pro zákazníka možnost umístit prvek i za velmi složitých technických podmínek do většiny existujících materiálů. Vyráběné lisy jsou osazeny moderním hydraulickým systémem, který zabezpečuje stálý tlak v celém průběhu lisování, jenž je požadován pro správné zalisování elementů každého typu a velikosti. Všechny lisy pracují s patentovaným bezpečnostním systémem, který splňuje vysoké nároky na bezpečnost práce a konstrukčně je řešen tak, že i při vysoké produktivitě práce není ohroženo zdraví pracovníků – stroj splňuje podmínky CE. Funkce bezpečnostního systému je zaručena při lisování jak vodivých materiálů, tak nevodivých (lakované plechy, plasty apod.)